Privacy policy

1. Algemeen
In dit privacy statement geeft Event Impuls B.V. informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Event Impuls B.V. gevestigd aan de Herenstraat 11 te Werkhoven en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 74004123 hierna: “Event Impuls”. Event Impuls is bereikbaar via telefoon 085 301 2919 en per e-mail: info@eventimpuls.nl
Event Impuls is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de website www.eventimpuls.nl, e-mail, sms, apps etc. worden verkregen of gegenereerd.
Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de website van Event Impuls, de klanten van Event Impuls en evt hun relaties en verder alle personen van wie Event Impuls persoonsgegevens verwerkt.

Wat is het algemene privacybeleid van Event Impuls?
• Event Impuls B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.eventimpuls.nl, van haar (potentiële) klanten en relaties.
• Event Impuls B.V. stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
• Event Impuls B.V. deelt jouw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijke verplichting.
• Event Impuls B.V. is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt Event Impuls B.V. altijd rekening met jouw privacy en houdt zij zich aan de eisen van de toepasselijke privacywetgeving.

2. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die door Event Impuls B.V. worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die u via de website www.eventimpuls.nl, e-mail, sms, apps of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website eventimpuls.nl, aanvragen white papers of offertes, apps of daarmee vergelijkbare toepassingen.
Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, adres, postcode en plaats, e-mailadres en telefoonnummer. De meeste gegevens die we van jou verzamelen lever je zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening.
Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP-adres, surf gedrag en andere gegevens over het gebruik van deze website. Daarnaast kopen wij adressenbestanden van de Kamer van Koophandel.
De adressen die we ontvangen of worden gegenereerd, gekocht worden gebruikt om je informatie te sturen over Event Impuls, dan wel je telefonisch te benaderen. Je kunt je hiervoor altijd afmelden.

3. Gebruik van persoonsgegevens
Event Impuls B.V. gebruikt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die wij hieronder beschrijven: het opsturen van informatie, het telefonische benaderen, het uitvoeren van diensten, het registreren van deelnemers en bezoekers van evenementen, het uitvoeren van toegangscontrole voor evenementen, het informeren van deelnemers en bezoekers over relevante producten en evenementen waarvoor men zich heeft aangemeld en soortgelijke evenementen en activiteiten/producten.
Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?
Wij verwerken jouw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, jij daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben. Dit laatste is om u bijvoorbeeld te informeren over specifieke diensten en producten van Event Impuls B.V. U kunt zich voor deze informatie altijd afmelden.
Als je Event Impuls B.V. toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken. Neem hiervoor contact op met info@eventimpuls.nl
Anonieme en statistische klantonderzoeken
Wij hechten veel waarde aan jouw mening als klant. Daarom nodigen wij onze klanten regelmatig uit om mee te doen aan (markt)onderzoek. Afhankelijk van het onderzoek, ontvang je een vragenlijst per e-mail of stellen we vragen bij een event. De resultaten van dergelijke onderzoeken zijn anoniem. De gegevens gebruiken we uitsluitend om onze service te verbeteren.

4. Inschakeling van derden

Event Impuls B.V. kan jouw gegevens delen met door ons ingeschakelde derden zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers, event registraties. We delen deze gegevens uitsluitend om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen of ten behoeve van direct marketingdoeleinden. Wanneer wij jouw gegevens met derden delen, leggen wij die derden de verplichting op om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Als wij derde partijen inschakelen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) nemen we daar waar nodig extra maatregelen. Event Impuls B.V. verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden. Verder deelt Event Impuls B.V. jouw gegevens alleen aan andere dan de hierboven genoemde partijen als zij daartoe wettelijk verplicht is.

5. Hoe beveiligen wij jouw gegevens?
Wij beveiligen jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:
• we beveiligen onze website;
• onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
• toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord;
• alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens;
• we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken waardoor jouw privacy wordt gewaarborgd.

6. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER
Uw persoonsgegevens worden in beginsel niet buiten de EER verwerkt.

7. Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op de websites van andere partijen (zoals partners van Event Impuls B.V. waarnaar wij een hyperlink aanbieden. Bezoek voor het privacybeleid van deze partijen de betreffende websites. Event Impuls B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van andere partijen. Enkele voorbeelden van derde partijen waar wij op doelen zijn: grote online advertentieaanbieders of sponsors van evenementen en mogelijk partijen die de afhandeling van ticketverkoop verzorgen.

8. Cookies
Deze website van Event Impuls B.V. maakt gebruik van zogenaamde functionele en analytische ‘cookies’. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.
De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. De analytische cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Event Impuls B.V. gebruikt hiervoor Google Analytics van Google, Inc. Event Impuls B.V. heeft Google Analytics cookies ‘privacy vriendelijk’ ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens die met Google Analytics worden verzameld, zo veel mogelijk zijn geanonimiseerd en dat Google uw volledige IP-adres nooit zal verwerken, maar altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren. Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden want Event Impuls B.V. heeft geen toestemming aan Google gegeven om de verzamelde gegevens daarvoor te gebruiken. Event Impuls B.V. maakt voorts geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De verzamelde gegevens worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google Analytics. Wilt u geen Google Analytics cookies accepteren klik dan hier. U kunt cookies ook uitschakelen door in de instellingen van uw browser alle of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houd u er rekening mee dat wanneer u bepaalde cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

9. Cameratoezicht
Op locaties van onze events kan cameratoezicht zijn. Dit ter bescherming van o.a. klanten en eigendommen.

10. Video en films
Op events die wij organiseren / faciliteren kun je gefotografeerd of gefilmd worden. Dit zal per event apart worden aangegeven. Deze foto’s en/of film kunnen openbaar gemaakt worden.
11. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens / Klachten
Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit Privacy statement kan de betrokkene Event Impuls B.V. bereiken via telefoon 085-3012919 en per e-mail:info@eventimpuls.nl
Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich afmelden door een e-mail te zenden naar info@eventimpuls.nl of via de link onder in de nieuwsbrief.
Als u een klacht heeft over hoe Event Impuls B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met Event Impuls B.V. opnemen door een mail te sturen naar info@eventimpuls.nl of te bellen met 085- 3012919.

12. Bewaartermijn
Event Impuls B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving. De maximale bewaartermijn die we hanteren is 8 jaar.

13. Beveiliging
Event Impuls B.V. heeft in de verwerkersovereenkomst met onze ICT leverancier passende technische en organisatorische maatregelen vastgelegd om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

14. Wijzigingen in het Privacy statement
Event Impuls B.V. behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Event Impuls B.V. adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 14 april 2023